Zanim trafi do kranu


Odkręcamy kurek i leje się kranowianka! Jednak zanim trafi do kranów w naszych domach, musi być najpierw uzdatniona, czyli pozbawiona zanieczyszczeń.

Woda pobierana z rzeki w pierwszej kolejności poddawana jest procesowi utleniania. Następnie, po dodaniu soli glinu i żelaza zachodzi koagulacja, czyli łączenie się cząsteczek w większe struktury –
w ten sposób eliminowane są z wody m.in. związki odpowiadające za jej mętność i barwę. W procesie sedymentacji cząsteczki opadają na dno osadnika i są usuwane. Pozostałe zanieczyszczenia zatrzymywane są na złożu filtracyjnym. Na koniec woda poddawana jest dezynfekcji. Tak uzdatniona, trafia do naszych domów.
 
W Wodociągach Miasta Krakowa do dezynfekcji wody nie stosuje się już chloru gazowego, który nadawał wodzie charakterystyczny smak i zapach. W zamian wykorzystywane są promienie UV, podchloryn sodu (wytwarzany przez elektrolizery z soli kuchennej) lub dwutlenek chloru.
Pracownicy Centralnego Laboratorium kontrolują jakość kranowianki na każdym etapie procesu uzdatniania. Co ważne, badana jest również woda na końcowych punktach sieci, czyli ta bezpośrednio z kranu.  

 
Zobacz jak uzdatniamy kranowiankę!
 


Skrócony proces technologiczny uzdatniania wody na przykładzie Zakładu Uzdatniania Wody Raba w Dobczycach

   
Uproszczony schemat uzdatniania wody na przykładnie ZUW Raba.