Twarda czy miękka?

Twardość wody zależy od zawartości w niej substancji mineralnych m.in. wapnia i magnezu.
Im większe stężenie tych minerałów, tym woda jest twardsza. Woda twarda jest bardziej wartościowa dla naszego organizmu, ale również bardziej szkodliwa dla sprzętu gospodarstwa domowego.

Przegotowanie wody powoduje wytrącenie w postaci osadu (kamienia) części minerałów, co powoduje jej zmiękczenie, ale również zubożenie składu mineralnego wody.

Woda dostarczana przez Wodociągi Miasta Krakowa w poszczególnych częściach miasta jest miękka lub średnio twarda.
 
Mapa Krakowa z podziłałem na twardość wody w poszczególnych dzielnicach.
Ikona kartki.
 Komunikat o twardości wody wersja w html