Skąd mam wodę?


W krakowskim systemie zaopatrzenia w wodę funkcjonują cztery zakłady uzdatniania, a woda pobierana jest z:
 
  • rzeki Sanki (Zakład Uzdatniania Wody Bielany)
  • rzeki Dłubni (Zakład Uzdatniania Wody Dłubnia)
  • rzeki Rudawy (Zakład Uzdatniania Wody Rudawa)
  • Zbiornika Dobczyckiego na rzece Rabie (Zakład Uzdatniania Wody Raba)

Kraków podzielony jest na kilka stref zasilania w wodę. W pewnych obszarach woda jest mieszana, czyli pochodzi z więcej niż jednego zakładu. Poniższa mapa prezentuje sposób zasilania w wodę  poszczególnych rejonów Krakowa.STREFY ZASILANIA:

   Zakład Uzdatniania Wody Raba
   Zakład Uzdatniania Wody Rudawa
   Zakład Uzdatniania Wody Bielany
   Zakład Uzdatniania Wody Dłubnia
   Zakład Uzdatniania Wody Raba, Zakład Uzdatniania Wody Dłubnia
   Zakład Uzdatniania Wody Raba, Zakład Uzdatniania Wody Rudawa
   Zakład Uzdatniania Wody Raba, Zakład Uzdatniania Wody Rudawa,
Zakład Uzdatniania Wody Bielany
   Ujęcie wód podziemnych Mistrzejowice, Zakład Uzdatniania Wody Raba
   Teren nieobjęty siecią WMK S.A.