XIII FESTIWAL NAUKI „OBLICZA WODY”

16-18 maja 2013 r.
 
Ważnym elementem polityki wizerunkowej Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów   i Kanalizacji S.A. w Krakowie jest budowanie relacji ze światem nauki.

Wodociągi od wielu lat biorą czynny udział w różnego typu pracach badawczych, wdrażają nowoczesne technologie, wspierają wydarzenia naukowe, prowadzą aktywną działalność w ramach współpracy z kołami naukowymi, umożliwiają tysiącom studentów odbycie praktyk w ramach porozumień podpisywanych z uczelniami wyższymi.

Spółka stając się Partnerem świata nauki pod koniec 2012 roku postanowiła sformalizować współpracę w ramach Małopolskiego Klastra Wodnego.

Jednym z elementów efektywnej współpracy z krakowskim środowiskiem akademickim była decyzja o objęciu funkcją Sponsora Głównego XIII Festiwalu Nauki w Krakowie. Hasło tegorocznej edycji festiwalu- „Oblicza Wody”- wpisuje się w obchody Międzynarodowego Roku Współpracy w Dziedzinie Wody ogłoszonego przez ONZ. Równocześnie daje ono pretekst do rozważań na temat zasobów wodnych również w naszym najbliższym otoczeniu.

22 marca 2013 r. w Światowy Dzień Wody Wodociągi Krakowskie rozpoczęły kampanię „Dobra woda prosto z kranu”. Jest to kampania informacyjna mająca na celu zwrócenie uwagi mieszkańców Krakowa na fakt dostarczania do ich mieszkań wody niezwykle wysokiej jakości. Kampania ma zachęcić mieszkańców do picia wody prosto z kranu ma rozpowszechnić, potwierdzić i utrwalić skojarzenia mieszkańców Krakowa z faktem, że woda z kranu jest zdatna do bezpośredniego spożycia. Kampania ma pokazać właściwości tej wody, jej jakość, bezpieczeństwo, a także obalić złe stereotypy i mity na temat wody kranowej.

Jakość, pozwalającą na picie wody bezpośrednio z kranu, gwarantują codzienne kontrole wody pitnej wykonywane przez Centralne Laboratorium. Podczas trwania Festiwalu Nauki można się było o tym przekonać osobiście: pracownicy laboratorium wykonywali na miejscu uproszczone badanie próbek wody dostarczonych przez mieszkańców Krakowa.

Wyniki wypełnionej przez odwiedzających ankiety wykazały, że ponad 60% mieszkańców wie, że wodę z kranu można pić, ponad 65% ma świadomość, że są w niej zawarte minerały, ale taka sama ilość nie jest przekonana, że jakość wody w kranie w Krakowie jest porównywalna z jakością wody w innych europejskich miastach. Największym zaskoczeniem dla Krakowian była informacja na temat ekonomicznego wymiaru picia wody z kranu w miejsce butelkowanej: blisko 80% pytanych nie wiedziało, że to oszczędność ponad 330-krotna!

Nasze stoisko w ciągu trzech dni trwania Festiwalu odwiedziło ponad 3 000 osób, z których większość, po degustacji, zadeklarowała picie wody prosto z kranu.

Dodano w dniu 16/05/2013