Komunikat - bezpieczeństwo wody

W nawiązaniu do opublikowanej informacji, związanej ze skażeniem wody w instalacji wewnętrznej Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II, Wodociągi Miasta Krakowa S.A. ponownie zapewniają, że krakowski ogólnodostępny system zaopatrzenia w wodę jest w pełni bezpieczny.

Należy podkreślić, że Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w znacznej mierze czerpie wodę z własnego ujęcia, niezależnego od krakowskiej miejskiej sieci wodociągowej.

Badania przeprowadzone przez Certyfikowane Laboratorium w dniu 27 października 2022 roku w punktach dostawy do budynków szpitalnych (niezwłocznie po otrzymaniu od przedstawicieli Szpitala informacji o skażeniu wody), w pełni potwierdziły spełnienie wszystkich wymogów prawnych oraz wysoką jakość wody dostarczanej przez Wodociągi Miasta Krakowa S.A. 
 

Dodano w dniu 29/10/2022