Uruchomienie wody po wakacyjnej przerwie

Przypominamy, w jaki sposób prawidłowo uruchomić wewnętrzną instalację wody przeznaczonej do spożycia w szkołach, po wakacyjnej przerwie.

Dłuższe przerwy w poborze wody przeznaczonej do spożycia są zjawiskiem zwyczajnym, charakterystycznym dla dużej grupy odbiorców wody pitnej. Wiele zakładów pracy, punktów usługowych czy placówek edukacyjnych zawiesza funkcjonowanie na czas przerw świątecznych, wakacji czy ferii.

Podczas dłuższych przerw w poborze, woda stagnuje w instalacjach wewnętrznych. Nie stanowi to bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia, jednak może wpływać na pogorszenie własności organoleptycznych wody takich jak barwa, smak czy zapach. Dlatego przed rozpoczęciem poboru zaleca się przepłukanie instalacji wewnętrznej poprzez odkręcenie kranu i spuszczenie odpowiedniej ilości wody. Kiedy do punktu czerpalnego dopłynie świeża woda z sieci wodociągowej, można ponownie korzystać z dobrej wody prosto z kranu.
 

Dodano w dniu 31/08/2022