Światowy Dzień Wody 2021 - Doceń Wodę!

Światowy Dzień Wody został ustanowiony w 1992 roku przez Organizację Narodów Zjednoczonych i jest obchodzony corocznie 22 marca. Z tej okazji również Wodociągi Miasta Krakowa podkreślają jak ogromną rolę w naszym życiu odgrywa woda i w jaki sposób podchodzić do niej z szacunkiem.
 
Tegoroczne obchody Światowego Dnia Wody odbywają się pod hasłem „Doceń wodę”. Nie zawsze pamiętamy o jej ogromnym znaczeniu dla naszego życia i zdrowia, zwłaszcza gdy jest na wyciągnięcie ręki i na co dzień nie musimy się martwić o jej jakość i dostępność. Dlatego tak ważne jest podnoszenie świadomości o jej roli i nieocenionej wartości.

Woda to źródło życia - nie tylko zapewnia zdrowie i higienę, ale jest również wykorzystywana w wielu gałęziach gospodarki.  Nadal jednak wielu ludzi na całym świecie pozbawionych jest dostępu do czystej wody pitnej. Pogorszenie jej jakości następuje wskutek rosnącej liczby ludności, zwiększających się wymagań w sektorze rolnictwa i przemysłu oraz globalnych zmian klimatycznych. Światowy Dzień Wody to dobry moment na przypomnienie, że wodę trzeba szanować nie tylko od święta. Bo przecież od prawidłowej i racjonalnej gospodarki wodnej w dużej mierze zależy kondycja gospodarcza i społeczna otaczającego nas świata.
 
Wodociągi Miasta Krakowa każdego dnia podejmują starania, aby zapewnić krakowianom ciągły dostęp do najwyższej jakości wody pitnej. Konsekwentnie realizując programy inwestycyjne o olbrzymiej skali i zakresie, rozbudowujemy infrastrukturę wodociągową, prowadzimy remonty i modernizacje już istniejącej. Angażujemy nie tylko własne środki, ale skutecznie pozyskujemy dotacje z Unii Europejskiej. Od kilkunastu lat nasza aktywność daleko wykracza poza obszar niezbędny do zapewnienia realizacji podstawowych celów działalności, czy też spełnienia warunków nakreślonych obowiązującymi regulacjami prawnymi. Racjonalne korzystanie z zasobów środowiska naturalnego to wartości, które uważamy za priorytetowe i przekazujemy kolejnym pokoleniom krakowian. Nasze wielokierunkowe działania edukacyjne i informacyjne mają na celu kształtowanie i rozwój świadomości ekologicznej naszych odbiorców, zwłaszcza tych najmłodszych.
22 marca 2013 roku w Światowy Dzień Wody zainicjowaliśmy kampanię „W Krakowie dobra woda prosto z kranu”, którą kontynuujemy do dzisiaj. Jej celem jest zachęcenie krakowian do picia wody prosto z kranu, co ma bezpośredni wpływ na ślad wodny i ograniczanie zużycia plastiku.
 
W tym roku wszystkich zainteresowanych udziałem w obchodach Światowego Dnia Wody wyjątkowo zapraszamy do przestrzeni wirtualnej Wodociągów Miasta Krakowa. Na naszym Facebooku i Instagramie zapewnimy sporą dawkę pożytecznej wiedzy, połączoną z dobrą zabawą. Szybki quiz o wodzie, ankieta o śladzie wodnym, literowa rozsypanka zawierająca odpowiedzi na pytanie jakie znaczenie ma dla nas woda, czy akcja pod hasłem „zgarnij bidon na Światowy Dzień Wody”, do której zaprosiliśmy krakowskie lokale serwujące kranowiankę - to niektóre z proponowanych aktywności. We współpracy z lokalnymi mediami dowiemy się też, co najmłodsi mieszkańcy Krakowa sądzą o wodzie, a tych starszych zaprosimy na debatę o kluczowych problemach związanych z wodą, w której będzie uczestniczył nasz przedstawiciel.
 
Serdecznie zapraszamy, bądźcie z nami w Światowy Dzień Wody!
 
Plakat na Światowy Dzień Wody 2021. Doceń wodę.
 

Dodano w dniu 22/03/2021