RODO w Wodociągach Miasta Krakowa

25 maja 2018 r. zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO). 

 RODO stosowane  będzie we wszystkich krajach Unii Europejskiej, a więc także w Polsce. Wprowadza wiele zmian w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych. Wodociągi Miasta Krakowa podjęły szereg działań w celu spełnienia wymagań określonych w RODO.Jako Administrator danych osobowych chcemy zapewnić naszym klientom, kontrahentom i osobom kontaktującym się ze Spółką poczucie pełnego bezpieczeństwa przechowywania i przetwarzania danych osobowych.

W celu zminimalizowania potencjalnego ryzyka naruszenia Państwa danych osobowych, wdrożyliśmy  nowe procedury i wprowadziliśmy  szereg istotnych zmian. Przeszkoliliśmy pracowników w temacie ochrony danych osobowych.

Jednocześnie podkreślamy, że w  stosunku do zawartych umów o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie  ścieków, cel i zakres przetwarzania danych się nie zmienia. Wyrażone przez Państwa  dotychczasowe zgody na przetwarzanie danych osobowych, zebrane  na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych, nie tracą ważności. Dodatkowo rozpoczęliśmy kampanię informacyjną,  aby nasi Odbiorcy  dysponowali kompletem informacji z zakresu danych osobowych oraz zasad ich przetwarzania przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
 

Dodano w dniu 24/05/2018