Przywróćmy naszą Ziemię!

22 kwietnia obchodzony jest na całym świecie jako Dzień Ziemi. Każdego roku do świętowania przyłącza się wiele organizacji, stowarzyszeń ekologicznych, spółek miejskich czy placówek oświatowych. My również co roku angażujemy się w obchody.

Pierwszy Dzień Ziemi odbył się w 1970 roku, a uznany został za święto globalne 20 lat później. Idea ochrony planety zgromadziła wówczas 200 milionów ludzi ze 141 państw. Ta ogromna mobilizacja otworzyła drogę do Szczytu Ziemi ONZ w 1992 roku w Rio de Janeiro. Od roku 2000 mottem przewodnim święta stały się zmiany klimatu, które są jednym z największych zagrożeń środowiskowych, społecznych i ekonomicznych. Wpływają bezpośrednio na fizyczne i biologiczne składniki ekosystemów, takie jak woda, gleba, powietrze i różnorodność biologiczna.
Jeśli nie podejmiemy zdecydowanych działań, zmiany klimatu będą przyspieszać. A więc zgodnie z tegorocznym hasłem Dnia Ziemi Przywróćmy naszą Ziemię!

Jak możesz działać na rzecz Ziemi - małe kroki wielkie rezultaty!
  • pij kranówkę, zamiast kupować wodę  butelkowaną
  • korzystaj z siatek wielokrotnego użytku - możesz zrobić je ze starych  t-shirtów lub innych materiałów
  • wybieraj ubrania i inne przedmioty wykonane z materiałów przyjaznych dla środowiska
  • wykorzystuj pojemniki wielokrotnego użytku do przechowywania żywności
  • korzystaj z ekologicznych środków transportu 
  • kształtuj postawy ekologiczne wśród najmłodszych
  • ogranicz swój ślad wodny


Światowy Dzień Ziemi 2021.Przywróćmy naszą ziemię!

Poszanowanie dla zasobów środowiska naturalnego i odpowiedzialne z nich korzystanie to wartości, które są ważne dla Wodociągów Miasta Krakowa. W trosce o jakość środowiska, ograniczenie efektu cieplarnianego, emisji CO2, śladu węglowego i strat energii skutecznie wykorzystujemy potencjał swoich zakładów i procesów technologicznych do produkcji prądu i ciepła. Turbina zamontowana na przesyle wody z Zakładu Uzdatniania Wody Raba w Dobczycach do Krakowa odzyskuje ok. 20% energii zużytej na pompowanie wody do procesu uzdatniania.

Krakowskie oczyszczalnie ścieków zostały wyposażone w ogniwa fotowoltaiczne, zespoły turbin gazowych, turbinę na odpływie ścieków oczyszczonych, czy wreszcie układy kogeneratorów, dla których podstawowym paliwem do produkcji zielonej energii jest biogaz, powstający w procesie fermentacji osadów ściekowych.

Każdego dnia ograniczamy zużycie zasobów naturalnych, wprowadzając założenia gospodarki o obiegu zamkniętym. Jednym z priorytetów jest zmniejszenie zużycia wody pitnej do celów gospodarczych m.in. poprzez wykorzystywanie oczyszczonych ścieków w procesach technologicznych, do mycia ulic i torowisk oraz do czyszczenia kanalizacji miejskiej.

Korzystamy z niskoemisyjnej floty,  elektrycznych pojazdów osobowych, zasilanych w znacznej mierze z własnej energii produkowanej w oczyszczalniach ścieków oraz samochodów na gaz ziemny.
W ramach działań na rzecz bioróżnorodności, na części z 18 ha zrekultywowanych lagun osadowych uprawiamy rzepak i prowadzimy pasiekę.

Organizując edukację dla różnych grup wiekowych, od przedszkolaka po seniorów, kształtujemy dobre nawyki i postawy proekologiczne. Od 2013 roku prowadzimy kampanię „W Krakowie Dobra Woda prosto z kranu”, zachęcając mieszkańców do sięgania po wodę kranową. Bezpieczną, bogatą w cenne minerały, ekologiczną alternatywę dla wód butelkowanych. Aby ułatwić dostęp do wody w przestrzeni publicznej, w większości krakowskich szkół, niektórych szpitalach i urzędach zamontowaliśmy poidełka. Prowadzimy spotkania i prelekcje, uczestniczymy w wydarzeniach, rozdajemy bidony, materiały edukacyjne, by każdego dnia wzmacniać świadomość ekologiczną krakowian!
Więcej o naszych działaniach na rzecz środowiska znajdziesz w zakładce Dla środowiska 

Dodano w dniu 22/04/2021