Najwyższa jakość i bezpieczeństwo

W związku ze zgłaszanymi w ostatnim czasie w różnych częściach kraju wątpliwościami dotyczącymi jakości wody pitnej, wyjaśniamy:
 
  • woda z ujęcia wieżowego zlokalizowanego na zbiorniku w Dobczycach, pobierana jest z trzech głębokości – sześciu, dziewięciu oraz piętnastu metrów. W ciągu każdej godziny system automatycznie dokonuje poboru próbek wody, z każdego poziomu oraz przeprowadza analizę jej podstawowych parametrów jakościowych. Na podstawie uzyskanych wyników podejmowana jest decyzja o tym, z którego poziomu pobierana będzie woda przeznaczona do uzdatnienia. Ten system gwarantuje, że pojawiające się (głównie przy koronie zapory, a zatem w znacznej odległości od ujęcia) lokalne zgromadzenia sinic nie mają wpływu na jakość wody ujmowanej,
     
  • pobrana ze zbiornika w Dobczycach woda jest pod stałą kontrolą zarówno laboratorium Zakładu Uzdatniania Wody Raba, jaki i akredytowanego Centralnego Laboratorium Wodociągów Miasta Krakowa S.A. oraz państwowych służb sanitarnych. Nasze Centralne Laboratorium od ponad  20 lat dysponuje wielokrotnie zweryfikowaną metodologią pomiarową oraz nowoczesną aparaturą badawczą, co umożliwia systematyczne badanie w ujmowanej wodzie wszelkiego rodzaju toksyn, w tym sinicowych,
     
  • podkreślamy, że funkcjonujące w Zakładzie Uzdatniania Wody Raba, jaki i w pozostałych trzech zakładach zaopatrujących mieszkańców Krakowa w wodę pitną, procesy technologiczne uzdatniania (obejmujące m.in. zastosowanie wstępnego utleniania ozonem, dezynfekcję promieniami UV oraz podchlorynem sodu) gwarantują najwyższą jakość oraz pełne bezpieczeństwo dostarczanej wody pitnej.

Dodano w dniu 26/08/2022