Kolejna nagroda Water City Index dla Krakowa!

Dzisiaj Piotr Ziętara - Prezes Zarządu WMK S.A. odebrał w imieniu Miasta Krakowa nagrodę Water City Index 2022.

Podczas tegorocznego IV Kongresu Miasto - Woda - Jakość życia, odbywającego się we Wrocławiu, tradycyjnie rozdano nagrody dla najlepszych polskich miast w zakresie efektywności gospodarowania zasobami wodnymi. Raport stanowi nie tylko cenne źródło informacji dla władz lokalnych, naukowców, ekspertów, mieszkańców - jego celem jest również mobilizowanie do wspólnego wypracowania standardów, które pozwolą skuteczniej i efektywniej zarządzać wodą w miastach.

W tym roku autorzy raportu poddali analizie  ponad 200 polskich miast, ocenianych pod względem czterech najbardziej istotnych obszarów gospodarki wodnej:życie (woda pitna, woda brunatna, utrzymanie infrastruktury);
zagrożenie (powódź, niedobór (susza), zagrożenie sektorowe, wody opadowe, aktywność samorządu);
gospodarka i biznes (woda dla przemysłu, atrakcyjność biznesowa, transport wodny);
kultura i mieszkańcy (linia brzegowa, błękitna i zielona infrastruktura, harmonijna przestrzeń miejska). ​Lista laureatów: 
Kategoria Metropolie:
  • Gdansk
  • Kraków
  • Szczecin
Kategoria Miasta na prawach powiatu
  • Świnoujście
  • Rzeszów
  • Sopot
Kategoria Miasta średnie:
  • Lubliniec
  • Kołobrzeg
  • Mrągowo 

Serdecznie gratulujemy!

Laureaci, wzięli również udział w dyskusji nad Dokumentem programowym II Wodnego Okrągłego Stołu: „Miasto odpowiedzialne za wodę” - raport przedstawia działania podejmowane przez polskie przedsiębiorstwa wodociągowe w kontekście odpowiedzialności za wodę.


 

Dodano w dniu 24/10/2022