Rezerwacja

        Logotyp akcji Na Tropie Kranowianki.   

Zajęcia do końca tego roku szkolnego nie będą się odbywać.

 
 • Udział w ścieżce edukacyjnej „Na tropie kranowianki” jest całkowicie bezpłatny.
 • Zajęcia odbywają się na terenie Zakładu Uzdatniania Wody Rudawa przy ul. Filtrowej 1
  w Krakowie.
 • Program ścieżki został opracowany dla dzieci z klas IV-VI szkół podstawowych          z województwa małopolskiego.
 • Zwiedzanie trwa około 2 godzin.
 • Zbiórka zwiedzających nastąpi na 10 minut przed wyznaczoną godziną. W razie spóźnienia powyżej 30 minut, liczonych od wyznaczonej godziny rozpoczęcia zajęć, Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przeprowadzenia zajęć.
 • Zajęcia odbywają się w wybrane czwartki, zgodnie z harmonogramem zawartym w formularzu rezerwacji.
 • Ze względu na fakt, że zwiedzanie obiektu odbywa się w plenerze, w miesiącach zimowych (grudzień-marzec) nie przewidziano terminów do rezerwacji. 
 • Rezerwacji należy dokonywać elektronicznie poprzez formularz rezerwacji, udostępniony poniżej.
 • Po prawidłowym wypełnieniu i wysłaniu formularza rezerwacji należy czekać na 
  e-mailowe potwierdzenie terminu rezerwacji!        
 

W razie pytań prosimy o kontakt:  
12 620 32 51
natropiekranowianki@wodociagi.krakow.pl


Element dekoracyjny.

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem ścieżki edukacyjnej.