Dołącz do nas

logotyp kampanii Na zdrowie. Seniorze pij kranowiankę!

Zapraszamy do współpracy wszystkie organizacje działające na rzecz osób 60+, znajdujące się na terenie Krakowa oraz posiadające pełną osobowość prawną: Kluby, Stowarzyszenia, Centra Aktywności Seniorów, Domy Seniora, Domy Pomocy Społecznej.


Skontaktuj się z nami: 
 12 620 32 54
  seniorzy@wodociagi.krakow.pl