Woda na świecie

Kula ziemska.

Zapamiętaj! Woda pokrywa 70 % powierzchni globu

  • większość wody na świecie jest słona
  • 88% zasobów wody słodkiej stanowią lodowce
  • jedynie 1% zasobów wodnych świata to woda pitna
  • większość krajów na świecie cierpi na deficyt wody. Norwegia, jako jedna z nielicznych posiada nadwyżki. Najgorsza sytuacja panuje w Afryce i niektórych krajach Azji
  • na świecie ponad jeden miliard dwieście milionów ludzi ma utrudniony dostęp do wody, a 200 milionów cierpi z pragnienia