Zimowy Poradnik wodociągowy

Wodociągi Miasta Krakowa przypominają o konieczności odpowiedniego zabezpieczenia urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w nieruchomościach przed oddziaływaniem ujemnych temperatur.
 
Temperatury poniżej zera mogą być dużym zagrożeniem dla niezabezpieczonych instalacji wodociągowych. W piwnicach i garażach najczęściej zlokalizowane są wodomierze, które niezabezpieczone w odpowiedni sposób, narażone są na zamarznięcie.

W związku z tym zalecamy:
-  dbałość o pomieszczenia, w których znajdują się wodomierze poprzez naprawę ścian, wstawienie brakujących szyb, a także uszczelnienie drzwi i okien,
-  zwrócenie uwagi, by temperatura w pomieszczeniach gdzie znajdują się wodomierze, nie spadała poniżej 0 stopni C,
- usunięcie wody ze studzienek oraz ocieplenie wodomierzy i przykryw włazów materiałami izolacyjnymi w sposób umożliwiający dokonywanie odczytów wodomierzy.

Wskazane jest również zabezpieczenie:
- przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych przechodzących przez kondygnacje nieocieplone,
 -przewodów wodociągowych sieci letniej, a także wpustów ulicznych przez ich odwodnienie i zamknięcie zaworów,
- powierzchni w otoczeniu zdrojów czerpalnych przed powstaniem oblodzenia.
Dyspozytorzy pełnią dyżur całodobowy 7 dni w tygodniu.

NUMER ALARMOWY 994 dla całego miasta Krakowa oraz 12 42 42 303.
Infolinia 0800 13 00 60

Dodano w dniu 27/11/2019