Światowy Dzień Wody 2022. Wody gruntowe - Ukryty skarb

Tegoroczne obchody Światowego Dnia Wody odbywają się pod hasłem ,,Wody gruntowe, ukryty skarb”.
Wód gruntowych nie widać, ale ich wpływ jest widoczny. Wykorzystywane są w codziennej działalności człowieka, w rolnictwie, przemyśle, gospodarce komunalnej, lecznictwie, do celów spożywczych oraz w energetyce, jako źródło energii geotermalnej.

W miarę pogłębiania się zmian klimatycznych wody gruntowe mają coraz większe znaczenie, dlatego tak ważne jest dbanie o ich zasoby oraz jakość.
Przede wszystkim warto ograniczyć zużycie wody podziemnej o najwyższej jakości – czyli wody pitnej. Można gromadzić deszczówkę do podlewania kwiatów, czy spłukiwania toalet, komponować przemyślane aranżacje przestrzeni zielonej poprzez wykorzystywanie do zagospodarowania ogrodów ażurowych kostek brukowych, skrzynek rozsączających, czy skrzyni chłonnych. Ważna jest także dbałość o jakość wód opadowych oraz ochrona ujęć wody pitnej.

Wodociągi Miasta Krakowa S.A. dysponują nowoczesnym oraz sprawnym systemem kontroli jakości wody począwszy od stref sanitarnych rzek stanowiących źródła wody pitnej, poprzez stacje osłonowe zabezpieczające ujęcia wody przed incydentalnymi zanieczyszczeniami, kontrolę ciągów technologicznych zakładów uzdatniania, a skończywszy na kompleksowych badaniach wody uzdatnianej, dostarczanej do miejskiej sieci wodociągowej przez zakłady uzdatniania. 

Potwierdzeniem spełnienia norm jakościowych dostarczanej wody pitnej i ścieków oczyszczonych są badania prowadzone przez Centralne Laboratorium Spółki, w ramach którego funkcjonują cztery bardzo dobrze wyposażone pracownie: Pracownia Biologiczna, Pracownia Badania Wody, Pracownia Badania Ścieków Płaszów i Pracownia Badania Ścieków Kujawy. Istotna rola wód podziemnych w systemach wodociągowych i sanitarnych, rolnictwie, przemyśle, ekosystemach oraz adaptacji do zmian klimatu musi znaleźć odzwierciedlenie także w polityce zrównoważonego rozwojui edukacji.

Wodociągi Miasta Krakowa od lat prowadzą wielopłaszczyznową edukację ekologiczną skierowaną do wszystkich grup wiekowych.
W tym roku z okazji Światowego Dnia Wody Spółka rozpoczyna projekt pn. ,,Akademia Dobrego Klimatu”, skierowany do nauczycieli.
To autorskie propozycje inspiracji do scenariuszy lekcji dla różnych grup wiekowych  opierającye się na działaniach dla klimatu oraz równoważonego rozwoju, a także na innowacyjnym podejściu do edukacji.

Więcej informacji o ,,Akademii Dobrego Klimatu” oraz inspiracje do scenariuszy lekcji znajdziecie na naszej stronie Internetowej, w dedykowanej zakładce
Dodatkowo w ramach obchodów Światowego Dnia Wody oraz wydarzeń poprzedzających obchody,Spółka będzie częścią festiwali, inicjatyw, wykładów oraz warsztatów opierających się na działaniach dla klimatu oraz równoważonego rozwoju. Równocześnie w ramach Kampanii ,,W Krakowie pijemy kranowiankę”, na hasło Światowy Dzień Wody, będzie można zgarnąć nasz wodociągowy eko-bidon. 

Serdecznie zapraszamy, bądźcie z nami w Światowy Dzień Wody!

 
 

Dodano w dniu 22/03/2022