Najwyższe bezpieczeństwo wody

Wodociągi Miasta Krakowa Spółka Akcyjna potwierdzają, że wszystkie publikowane dotychczas informacje dotyczące pełnego bezpieczeństwa krakowskiego systemu zaopatrzenia w wodę w kontekście pandemii COVID-19 pozostają niezmienne i aktualne.

Co więcej, przez ponad rok funkcjonowania w niepewnych i trudnych warunkach wzmożonego ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2, zarówno w Polsce, jak i na całym świecie przeprowadzono wiele badań naukowych dotyczących potencjalnych możliwości jego rozprzestrzeniania za pośrednictwem systemów wodociągowych. Wynikiem wspominanych analiz jest dość pokaźna liczba istotnych publikacji naukowych, odnoszących się zarówno do kwestii przeżywalności SARS-CoV-2 w środowisku wodnym [1, 2], a zwłaszcza w ściekach bytowych (możliwość emisji do środowiska wodnego tego patogenu wraz ze ściekami oczyszczonymi [1, 2, 4]), jak i skuteczności poszczególnych etapów procesu uzdatniania wody w usuwaniu oraz dezaktywacji koronawirusów, w tym wirusa SARS-CoV-2 [1, 3].

Wybrane najnowsze publikacje:
[1]. M. Langone, L. Petta, C.M. Cellamare, M. Ferraris, R. Guzzinati, D. Mattioli, G. Sabia. SARS-CoV-2 in water services: Presence and impacts. Environmental Pollution 268 (2021) 115806.
[2]. R. Nazir, J. Ali, I. Rasul, E.Widemann, S. Shafiq. Eco-Environmental Aspects of COVID-19 Pandemic and Potential Control Strategies. Int. J. Environ. Res. Public Health 2021, 18, 3488. https://doi.org/10.3390/ijerph18073488.
[3]. F. García-Avila, L. Valdiviezo-Gonzales, M. Cadme-Galabay, H. Gutierrez-Ortega, L. Altamirano-Cardenas, C. Zhindon-Arevalo, L. Flores del Pino. Considerations on water quality and the use of chlorine in times of SARS-CoV-2 (COVID-19) pandemic in the community. Chemical and Environmental Engineering 2 (2020) 100049.
[4]. M. Kumar, K. Kuroda, A. K. Patel, N. Patel, P. Bhattacharya, M.i Joshi, C. G. Joshi. Decay of SARS-CoV-2 RNA along the wastewater treatment outfitted with Upflow Anaerobic Sludge Blanket (UASB) system evaluated through two sample concentration techniques. Science of the Total Environment 754 (2021) 142329.

KOMUNIKAT GŁÓWNEGO INSPEKTORATU SANITARNEGO WS. BEZPIECZEŃSTWA WODY DO PICIA


Należy podkreślić, że również Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) podtrzymuje swoje dotychczasowe stanowisko i potwierdza brak zagrożenia dla systemów wodociągowych w kontekście rozprzestrzeniania koronawirusa [Water, sanitation, hygiene and waste management for the COVID-19 virus. Technical brief. WHO 3-03-2020]. WHO uważa, że stosowanie dodatkowych środków uzdatniania nie jest potrzebne, a proces dezynfekcji wody zapewnia szybką inaktywację wirusa wywołującego COVID-19. WHO informuje, że obecnie nie ma żadnych dowodów na przeżycie wirusa Sars-Cov-2 w wodzie pitnej.

Koronawirusy jako wirusy otoczkowe charakteryzują się niską odpornością na promieniowanie UV i środki dezynfekcyjne powszechnie stosowane w procesach technologicznych uzdatniania wody takie jak chlor, podchloryn sodu czy dwutlenek chloru. I podobnie jak inne zawieszone cząstki o takich rozmiarach, są usuwane z wody w procesie koagulacji połączonej z flokulacją wspomaganą polielektrolitami i filtracją na filtrach piaskowych, piaskowo-antracytowych i (lub) węglowych.

Wspomniane procesy technologiczne są stosowane we wszystkich zakładach uzdatniania wody Wodociągów Miasta Krakowa S.A. - w szczególności wysokosprawne procesy dezynfekcji wody (promieniowanie UV i elektrolitycznie generowany podchloryn sodu w Zakładzie Uzdatniania Wody Raba oraz dwutlenek chloru w Zakładzie Uzdatniania Wody Rudawa i Dłubnia). Dodatkową barierą przeciwko koronawirusom jest utlenianie wstępne prowadzone jako – ozonowanie w ZUW Raba oraz oksydacja nadmanganianem sodu w ZUW Dłubnia i ZUW Rudawa. Również proces stosowany w Zakładzie Uzdatniania Wody Bielany składający się z filtracji powolnej i dezynfekcji elektrolitycznie generowanym podchlorynem sodu skutecznie eliminuje tego typu wirusy.

Woda dostarczana mieszkańcom Krakowa spełnia wszystkie wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz regulacje Dyrektywy Rady Unii Europejskiej dotyczącej jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi - jest w pełni bezpieczna dla zdrowia i nie zawiera żadnych patogennych mikroorganizmów.

Wodociągi Miasta Krakowa S.A. na bieżąco monitorują aktualny stan badań i wiedzy w zakresie wpływu wirusa SARS-CoV-2 na funkcjonowanie systemów wodociągowych i kanalizacyjnych oraz bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców w kontekście zaopatrzenia w wodę pitną. Wszelkie nowe, dostępne publikacje naukowe traktujemy jako istotny element wiedzy, wspierający proces identyfikacji ewentualnych zagrożeń oraz oceny ryzyka związanego z pandemią Covid-19.

 

Dodano w dniu 27/04/2021