Najwyższa Jakość Quality International dla Dobrej wody prosto z kranu

29 września w Warszawie w Hotelu Marriott odbyło się Europejskie Forum Jakości. Wydarzenie zwieńczyła uroczysta gala X edycji Programu Najwyższa Jakość Quality International. Wśród laureatów znalazły się Wodociągi Krakowskie, nagrodzone Złotym Godłem QI Product za wodę dostarczaną mieszkańcom Krakowa.

Prestiżową nagrodę w imieniu Spółki odebrał Wiceprezes Zarządu Piotr Ziętara w trakcie uroczystej gali.  Najwyższa Jakość QI to nagroda honorująca firmy i instytucje, które stosują skuteczne metody zarządzania jakością i reprezentują najwyższe standardy, gwarantujące klientom i konsumentom otrzymanie produktu lub usługi na najwyższym poziomie.

Certyfikat i prestiżowe Godło, które jest rozpoznawalnym znakiem o znaczeniu międzynarodowym,  poświadcza czytelną politykę jakości Wodociągów Krakowskich w zakresie dostarczanego mieszkańcom Krakowa produktu. Jakość wody dla wszystkich parametrów, spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z dnia 29 marca 2007 r., z dnia 20 kwietnia 2010 r., z dnia 13 listopada 2015 r. Uwzględnia także wymagania Dyrektywy Rady Unii Europejskiej 98/83/EC z dnia 3 listopada 1998 r. oraz zalecenia WHO dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia. Spełnianie wszystkich powyższych wymogów świadczy o bardzo wysokiej jakości i pełnym bezpieczeństwie zdrowotnym wody dostarczanej do krakowskich kranów.

W Centralnym Laboratorium Wodociągów Krakowskich, stosującym ponad 200 metod analitycznych – co stawia nas w europejskiej czołówce – sprawdzanych jest ponad 140 wskaźników fizyko – chemicznych i bakteriologicznych – to o połowę więcej niż wymaga Rozporządzenie Ministra Zdrowia.

Nagrody są przyznawane w trzech kategoriach: QI product – produkt najwyższej jakości (to  kategoria w której nagrodę otrzymały Wodociągi Krakowskie), QI services – usługi najwyższej jakości, QI order – zarządzanie najwyższej jakości. Laureaci wyłaniani są w czterech grupach – firmy: małe, średnie i duże oraz w odrębnej grupie – Samorząd.
 


Dodano w dniu 03/10/2016