Międzynarodowy Kongres Miasto-Woda-Jakość Życia

We Wrocławiu w Centrum Kongresowym Politechniki Wrocławskiej,  dziś i jutro trwa Międzynarodowy Kongres Miasto-Woda-Jakość Życia.
 
Czwarta edycja Kongresu  jest okazją do wymiany doświadczeń i podjęcia dyskusji  o aktualnych wyzwaniach związanych z ekonomią miast wodnych, środowiska wodnego oraz o tym, jak gospodarowanie wodą wpływa na miasta i ich mieszkańców.
 
Podczas Kongresu na uczestników czekają wnikliwe i interesujące dyskusje i wystąpienia. Piotr Ziętara - Prezes Zarządu Wodociągów Miasta Krakowa S.A., w pierwszym dniu Wydarzenia w ramach bloku tematycznego Woda, mówił o „Realizacji celów zarządzania kryzysowego w systemie zbiorowego zaopatrzenia w wodę”.
Data dodania 2022-10-17 Cofnij Rozmiar czcionki DrukujWe Wrocławiu w Centrum Kongresowym Politechniki Wrocławskiej,  dziś i jutro trwa Międzynarodowy Kongres Miasto-Woda-Jakość Życia.
 
Czwarta edycja Kongresu  jest okazją do wymiany doświadczeń i podjęcia dyskusji  o aktualnych wyzwaniach związanych z ekonomią miast wodnych, środowiska wodnego oraz o tym, jak gospodarowanie wodą wpływa na miasta i ich mieszkańców.
 
Podczas Kongresu na uczestników czekają wnikliwe i interesujące dyskusje i wystąpienia. Piotr Ziętara - Prezes Zarządu Wodociągów Miasta Krakowa S.A., w pierwszym dniu Wydarzenia w ramach bloku tematycznego Woda, mówił o „Realizacji celów zarządzania kryzysowego w systemie zbiorowego zaopatrzenia w wodę”.Wszystkie tematy poruszane na Kongresie zostały podzielone na bloki tematyczne:
 
MIASTO
Bez naturalnego lub sztucznego dostępu do wody, miasto nie ma możliwości funkcjonowania. Blok ten skupi się na znaczeniu występowania wody w miastach nie tylko jako surowca, ale także jako elementu krajobrazu, architektury, kultury i gospodarki. W czasie Kongresu zostaną zaprezentowane ścieżki tematyczne dotyczące miast odpornych i przyjaznych dla klimatu oraz o wodzie w architekturze.
 
WODA
Ilość wyzwań związanych z głównymi problemami hydrologicznymi  z roku na rok wzrasta. Strategiczne znaczenie wody dla funkcjonowania miast i życia sprawia, że jest to zasób, o który trzeba przemyślanie dbać. Nacisk w tym bloku został położony na tematy związane z utrzymaniem jakości i ilości wody w sposób wystarczający do rozwoju i funkcjonowania miast. Eksperci podejmą dyskusję na temat efektywnego gospodarowania wodą w mieście, miejskiej polityki wodnej w praktyce oraz wypracowaniu skutecznego zarządzania wodą w miastach w warunkach kryzysowych.
 
JAKOŚĆ ŻYCIA
Wdrażanie programów rozwijających społeczną odpowiedzialnością za wodę oraz refleksja nad tym, jak można włączyć wodę w mechanizm rozwoju miasta, jest to kluczowe zadanie, które stoi przed wieloma podmiotami życia społecznego. By nawiązać korzystną relację pomiędzy mieszkańcami, a środowiskiem potrzebna jest kooperacja wielu środowisk. Jednym z rozwiązań jest edukacja i budowanie odpowiedzialnego społeczeństwa na wielu poziomach – szkolnym, studenckim, samorządowym i NGO.
 
 

Dodano w dniu 24/10/2022