22 marca Światowy Dzień Wody

22 marca na całym świecie obchodzony jest Światowy Dzień Wody. Dzisiaj, w sytuacji epidemii, z pewnością każdy z nas bardziej niż kiedykolwiek zdaje sobie sprawę, jak ogromne znaczenie dla życia ludzkiego ma woda.


W tym roku, organizatorzy Światowego Dnia Wody chcieli zwrócić naszą uwagę na znaczenie wody w kontekście globalnych zmian klimatycznych. Bo przecież od prawidłowej i racjonalnej gospodarki wodnej zależy w dużej mierze kondycja gospodarcza i społeczna otaczającego nas świata.

Nie możemy czekać - musimy podejmować działania już dzisiaj, by zabezpieczyć zasoby dla przyszłych pokoleń. Dostosowanie się do skutków zmian klimatu związanych z wodą jest konieczne, aby ratować życie na Ziemi. Rozwiązaniem jest ochrona mórz i oceanów, terenów podmokłych, przyjęcie inteligentnych technik rolniczych, ponowne wykorzystanie ścieków oczyszczonych, a także zagospodarowanie wody deszczowej.

Woda i zmiany klimatu są ze sobą nierozerwalnie związane. Ekstremalne zjawiska pogodowe powodują, że czystej wody jest coraz mniej. Dostosowanie się do skutków zmian klimatu, dobrze zaplanowane i długofalowe działania pozwolą nam uratować zasoby wodne.

Znaczenie wody w życiu człowieka jeszcze bardziej uwydatnia dzisiejsza sytuacja epidemiczna wywołana wirusem SARS-CoV-2, który rozprzestrzenia się na świecie. Orężem w tej nierównej walce jest między innymi woda – pozwala zachować bezpieczeństwo higieniczne.  Dlatego dbajmy o nią każdego dnia – nie marnujmy i szanujmy jej zasoby.
 

Dodano w dniu 22/03/2020