119 lat Jesteśmy z Wami

Dziś, 14 lutego świętujemy 119-tą rocznicę działalności Wodociągów Miasta Krakowa. To dobrze spożytkowany czas: przemian, dynamicznego rozwoju, potężnych inwestycji i wytężonej pracy dla Krakowa i jego mieszkańców. A ta historia rozpoczyna się tak…
 
W latach 1866–1874 funkcję prezydenta Krakowa pełnił Józef Dietl, wykształcony w Wiedniu doktor medycyny, który z racji wyuczonego zawodu doskonale rozumiał jak ogromnie znaczenie ma dostęp do czystej wody, która jest gwarantem poprawy warunków sanitarnych.
 
To dzięki niemu, w 1870 roku powstał projekt „zaopatrzenia miasta i przedmieścia w wodę wiślaną do skrapiania ulic i do potrzeb domowych na wszystkich piętrach aż do poddasza, do potrzeb fabrycznych, szpitali i koszar, a wreszcie do ozdobienia miasta za pomocą 10 fontann” [Sprawozdanie z robót przygotowawczych dla zaopatrzenia Krakowa w wodę, 1872 r.].  Niestety, nie spotkał się on z aprobatą Rady Miasta, która obawiała się wysokich kosztów tej śmiałej inwestycji.

Wówczas  Józef Dietl miał wypowiedzieć znamienne słowa: „Nie zrażajcie się, Panowie wielkimi kosztami, jakie pociągnie za sobą urządzenie wodociągu, bo koszta przeminą, korzyści zaś będą wieczne!”.
 
Sytuacja sanitarna ówczesnego Krakowa była dramatyczna. Krakowianie zaopatrywali się w wodę ze studni, które w dużej mierze były skażone. Miasto nękały liczne epidemie, a średnia długość życia wynosiła zaledwie 30 lat.
 
Dla miejskich Radnych wkrótce stało się jasne, że „nie ma...najmniejszej wątpliwości, że zaopatrzenie miasta w dobrą i obfitą wodę jest najdzielniejszym środkiem zmniejszenia chorobliwości i śmiertelności z chorób zakaźnych w ogólności, a tem samem środkiem do przedłużenia średniego trwania życia ludzkiego” [Sprawa Wodociągowa Krakowska, 1887 r.].
 
W 1898 roku Rada Miasta podjęła kluczową uchwałę: „Postanawia się budowę wodociągu miejskiego pompowego o wydajności 16 000 m3 najwyższej dziennej dostawy (…) zasilanego wodą gruntową z terenów wodonośnych w Bielanach”. Ostatecznie wodociąg, zaprojektowany przez R. Ingardena, oddano do użytku za kadencji Prezydenta Józefa Friedleina, w dniu 14 lutego 1901 roku.
 
Na Bielanach historia  Wodociągów Miasta Krakowa się  oczywiście nie kończy… Jak rozwijało się nasze przedsiębiorstwo? Jakie powstały zakłady? Jakie kampanie prowadzimy dziś? Jaką wiedzę przekazujemy kolejnym pokoleniom?  
                          
                               Wodociągi Miasta Krakowa. 
                      Jesteśmy z Wami. Każdego dnia.
 
Z okazji obchodów 119 rocznicy powstania Wodociągów Miasta Krakowa, w dniu 15 lutego o godzinie 12.00 w kościele Najświętszego Salwatora odbędzie się uroczysta Msza Święta. Do udziału w uroczystości zapraszmy również Państwa - mieszkańców Krakowa.
 

Dodano w dniu 14/02/2020