Światowy Dzień Wody w Wodociągach Krakowskich21 Marzec 2016r.

22 marca, jak co roku, Wodociągi Krakowskie zapraszają na wspólne świętowanie Światowego Dnia Wody! Tegoroczne hasło towarzyszące obchodom zwraca naszą uwagę na związki między jakością wody, a godnymi warunkami zatrudnienia.

W wymiarze globalnym
Obecnie, ponad połowa wszystkich ludzi pracujących na świecie, wykonuje swoje obowiązki w sektorach bezpośrednio związanych z wodą. To sprawia, że hasło „Woda i praca” staje się niezwykle aktualne. Koncentrując się wokół zależności między jakością wody, jej dostępnością, a warunkami pracy i możliwością jej wykonywania, tegoroczny Światowy Dzień Wody podkreśla kluczową rolę wody także i w tym obszarze.

Światowy Dzień Wody w Krakowie
Dla Wodociągów Krakowskich 22 marca 2016 r. jest okazją do zaproszenia najmłodszych Krakowian do wspólnej zabawy i zapoznania się ze specyfiką pracy w przedsiębiorstwie, którego jednym z podstawowych zadań jest uzdatnianie i dostarczanie wody mieszkańcom Krakowa. Dzieci dowiedzą się, czym zajmują się pracownicy Wodociągów Krakowskich, zobaczą eksperymenty przeprowadzone przez pracowników Centralnego Laboratorium, obejrzą specjalistyczny samochód, wezmą udział w warsztatach „Akademii Kropelki” i interaktywnym przedstawieniu „Wędrówki Kropelki” – programach edukacyjnych, które w przystępny sposób przybliżają zagadnienia związane z wodą oraz umożliwiają zdobycie wiedzy w zakresie ochrony środowiska, a w szczególności naturalnych zasobów wodnych.

W ramach obchodów Światowego Dnia Wody 2016 Wodociągi Krakowskie zostały Partnerem Głównym Pierwszego Festiwalu Edu Inspiracji – wydarzenia, które odbędzie się 2 kwietnia, a jego uczestnicy wezmą udział w wykładach tematycznych, zapoznają się z ofertą edukacyjną Wodociągów Krakowskich – dobrymi praktykami w zakresie edukacji ekologicznej oraz działaniami z obszaru społecznej odpowiedzialności biznesu podejmowanymi przez Spółkę. Wydarzeniu będą towarzyszyć warsztaty poświęcone tematyce związanej z wodą, a ich uczestnicy poznają skuteczne techniki pracy z dziećmi i młodzieżą, a także zabawy wykorzystujące motyw wody w kulturze, plastyce oraz muzyce.