Światowy Dzień Wody – mali goście w ZUW Bielany23 Marzec 2016r.

22 marca, jak co roku, w Wodociągach Krakowskich obchodzono Światowy Dzień Wody. Tegoroczne hasło towarzyszące obchodom zwracało uwagę na związki między jakością wody, a godnymi warunkami zatrudnienia.

Prawie 1,5 miliarda ludzi na świecie pracuje w zawodach związanych z pozyskiwaniem i dostarczaniem wody. Cały ich wysiłek skupiony jest na pracy, której najważniejszym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa dostaw wody, która jest niezbędna do życia i rozwoju ludzkości. Wiele spośród tych osób pozbawione jest praw pracowniczych, a co za tym idzie, nie ma zapewnionej ochrony socjalnej ani prawnej. Tematyka tegorocznego Światowego Dnia Wody koncentrowała się wokół zagadnień związanych z kwestiami ilości i jakości dostarczanej wody, co w efekcie wpływa na jakość życia, pracy oraz rozwój gospodarczy. Zatem hasło „Woda i praca” staje się niezwykle aktualne.

Światowy Dzień Wody w Krakowie

Dla Wodociągów Krakowskich 22 marca 2016 r. stał się doskonałą okazją do zaproszenia najmłodszych Krakowian do wspólnej zabawy i zapoznania się ze specyfiką pracy w przedsiębiorstwie. Dzieci, które gościły w Zakładzie Uzdatniania Wody Bielany dowiedziały się, czym zajmują się pracownicy Wodociągów Krakowskich, obejrzały samochód specjalistyczny Zakładu Sieci Kanałowej oraz wzięły udział w warsztatach „Akademii Kropelki” i interaktywnym przedstawieniu „Wędrówki Kropelki” – programach edukacyjnych, które w przystępny sposób przybliżają zagadnienia związane z wodą oraz umożliwiają zdobycie wiedzy w zakresie ochrony środowiska, a w szczególności naturalnych zasobów wodnych. W programie obchodów znalazły się również eksperymenty przeprowadzone przez pracowników Centralnego Laboratorium. Najwięcej emocji wśród naszych małych gości wywołało palenie nitrocelulozy czyli magnetycznej waty, a wdychanie helu spowodowało salwy śmiechu. Na zakończenie spotkania, uczestnicy zostali „wyposażeni” w drobne gadżety, specjalnie przygotowane na Światowy Dzień Wody 2016 ulotki, a także informację, że w Krakowie prosto z kranów płynie dobra woda.

W ramach obchodów Światowego Dnia Wody 2016 Wodociągi Krakowskie zostały również Partnerem Głównym Pierwszego Festiwalu Edu Inspiracji – wydarzenia, które odbędzie się dnia 2 kwietnia na terenie ZUW Bielany. Jego uczestnicy wezmą udział w wykładach tematycznych, zapoznają się z ofertą edukacyjną Wodociągów Krakowskich – dobrymi praktykami w zakresie edukacji ekologicznej oraz działaniami z obszaru społecznej odpowiedzialności biznesu podejmowanymi przez Spółkę. Wydarzeniu będą towarzyszyć warsztaty poświęcone tematyce związanej z wodą, a ich uczestnicy poznają skuteczne techniki pracy z dziećmi i młodzieżą, a także zabawy wykorzystujące motyw wody w kulturze, plastyce oraz muzyce.
Światowy Dzień Wody w MPWiK
Najmłodsi uczyli się, skąd się bierze woda w kranie
Wody może kiedyś zabraknąć

IMG_5885