Światowy Dzień Wody 201722 Marzec 2017r.

Dziś na całym świecie obchodzony jest Światowy Dzień Wody. Święto zostało ustanowione przez Organizację Narodów Zjednoczonych w grudniu 1992 roku, w Rio de Janeiro.

 

 

Zaledwie 3% procent wody na ziemi, stanowią zasoby wody słodkiej z czego tylko 1% to woda pitna. W wielu miejscach na świecie dostęp do wody  jest ograniczony lub w ogóle go nie ma. W celu naświetlenia problemu Organizacja Narodów Zjednoczonych ustanowiła  Światowy Dzień Wody. Święto obchodzone jest zawsze 22 marca, co roku pod innym hasłem. Dotychczas motywem przewodnim była woda: woda i energia, woda dla życia, woda dla miast, woda i praca. Wodociągi Krakowskie wpisując się w tematykę obchodów, dokładnie cztery lata temu, 22 marca 2013 roku zainicjowały kampanię „W Krakowie Dobra Woda prosto z Kranu” zachęcającą mieszkańców Krakowa do picia kranówki. Dzisiaj wielu krakowian bez obaw pije wodę z kranu. I nic dziwnego, jest bardzo dobrej jakości, zawiera minerały ważne dla naszego zdrowia i co najważniejsze, poddawana jest ścisłej kontroli gwarantującej bezpieczeństwo.

 

W tym roku ONZ zaproponowała jako hasło obchodów Światowego Dnia Wody – ścieki.  Koncentrując się wokół zależności między jakością wody, jej dostępnością, a powstającymi w wyniku działalności człowieka ściekami, tegoroczne hasło Światowego Dnia Wody podkreśla kluczową rolę racjonalnego zarządzania gospodarką ściekową.  Ścieki to cenny zasób. Zamiast marnować taki potencjał, można skutecznie redukować ich ilość i ponownie je wykorzystywać.

 

Dwie centralne, krakowskie oczyszczalnie ścieków Płaszów i Kujawy, dzięki zainstalowanym systemom kogeneracji, wykorzystują ścieki jako źródło energii odnawialnej – produkując energię elektryczną i cieplną. W ten sposób zaspokajają do 50% swojego zapotrzebowania na energię elektryczną i do 100% na ciepło. Duży nacisk Wodociągi Krakowskie położyły na oszczędność wody pitnej na swoich obiektach. W obu oczyszczalniach do potrzeb procesowych stosuje się tzw. wodę technologiczną czyli podczyszczone ścieki.

W ramach obchodów Światowego Dnia Wody 2017 Wodociągi Krakowskie w sobotę 18 marca zorganizowały warsztaty dla dzieci pod hasłem „czystsze ścieki – czystsza woda”.

 

AKTUALNOSCI_800x300