Światowy Dzień Wody 2015r.16 Marzec 2015r.

22 marca każdego roku na całym świecie obchodzimy , ustanowiony przez ONZ w 1992 r., Światowy Dzień Wody, w celu zwrócenia uwagi na ograniczone , jednak niezbędne do życia zasoby cennego surowca, jakim jest woda. W tym roku tematem przewodnim jest rola wody w planie zrównoważonego rozwoju. Temat ten podniesiony został z konieczności zwrócenia uwagi społeczeństw na fakt, że gospodarka wodna powinna być prowadzona w sposób racjonalny, a w procesie zarządzania kwestiami odnoszącymi się do wód podziemnych i powierzchniowych, uwzględniona powinna zostać idea zrównoważonego rozwoju. Taki rozwój zapewnia wszystkim ludziom możliwość zaspokojenia podstawowych potrzeb bez zagrożenia, że dla przyszłych pokoleń zabraknie wody pitnej.
Jest już tradycją, że w ten dzień Wodociągi Krakowskie zapraszają zainteresowane i wcześniej umówione szkoły do odwiedzenia naszego Centralnego Laboratorium i przekonania się w jaki sposób służby laboratoryjne dbają o to, żeby woda dostarczana mieszkańcom była bezpieczna.
W ramach Światowych Dni Wody MPWiK zorganizowało również dla szkół zwiedzanie Zakładu Uzdatniania Wody Rudawa, w trakcie którego dzieci będą miały możliwość zapoznania się z procesem technologicznym uzdatniania wody, który gwarantuje wysoką jakość naszego produktu.
Wodociągi Krakowskie wraz Gazetą Wyborczą i Bonarką City Center przygotowały także z okazji Dnia Wody niespodziankę przygodowo- edukacyjną, rodzinną grę miejską. http://krakow.pl/aktualnosci/174061,29,komunikat,operacja__mokra_robota___czyli_rodzinna_gra_miejska_w_bonarce.html
Kolejny raz Wodociągi biorą udział w organizowanym przez Sekcję Hydrologii AGH, III seminarium naukowo-technicznym ‘’Jedna woda-wiele problemów’’, w czasie którego referat wygłosi kierownik Centralnego Laboratorium MPWiK Pan Tadeusz Bochnia.