Tabela jakości wody

Tabela
jakości wody
Jednostka Zakład uzdatniania wody NDS wg normy
Raba Rudawa Dłubnia Bielany Polskiej1 Unii Europ.2 WHO 3
Objaśnienia do tabeli Badania oznaczone przez A są akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji (zakres akredytacji PCA nr AB 776).
1 NDS PL – Najwyższe Dopuszczalne Stężenie wg Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2007 r., w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2007.61.417) oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2010.72.466).
2 NDS UE – Najwyższe Dopuszczalne Stężenie wg Dyrektywy Unii Europejskiej nr 98/83/EEC z dnia 3.XI.1998 r., o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
3 WHO – Najwyższe Dopuszczalne Stężenie wg Zaleceń Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) dot. jakości wody przeznaczonej do spożycia (Guidelines for drinking-water quality. Vol. 1. Recommendations. – 3rd ed. 2008 r.)
Barwa mg/dm3 2 3  2  2  BNZ (15) BNZ 15
Mętność (A) NTU  0,12  0,11  0,12  0,14  1  akcept.  5
Odczyn (pH) (A)  7,76  7,14  7,04  7,19  6,5-9,5  6,5-9,5  –
Utlenialność z KMnO4 (A) mg/dm3 <0,7  <0,4  <0,7  <0,7  5  5  –
Chlorki (A) mg/dm3  14,2  24,7  19,9  38,5  250  250  250
Amonowy jon mg/dm3  <0,015  <0,015  <0,015 <0,015  0,5  0,5  1,5
Azotyny (A) mg/dm3  <0,001 0,002 0,001  <0,001  0,5  0,5  3
Azotany(A) mg/dm3 3,07  12,43  17,51 11,56  50  50  50
Twardość ogólna(A) mg/dm3  125 268 301 286  60-500  –  –
Wapń(A) mg/dm3  40,1  94,6 103,0  98,1  –  –  –
Magnez mg/dm3 6,0 6,9  10,8  6,8  125  –  –
Żelazo ogólne (A) mg/dm3 <0,025  <0,025  <0,025 <0,025  0,2 0,2 0,3