Pić czy nie pić? O wodzie z Krakowskich wodociągów dr Tadeusz Bochnia3 Grudzień 2013r.

W ramach zajęć prowadzonych na Uniwersytecie Trzeciego Wieku przy Akademii Ignatianum w Krakowie, jeden z wykładów został wygłoszony przez dr Tadeusza Bochnię,kierownika Centralnego Laboratorium MPWiK. Cieszy nas fakt, że referat „O wodzie z Krakowskich wodociągów” został tak dobrze przyjęty.

Dziękujemy słuchaczom Uniwersytetu Trzeciego Wieku!

19