I Małopolski Kongres Zdrowia Publicznego7 Listopad 2014r.

W dniach 3-4 listopada b.r. w Sali Obrad Urzędu Miasta Krakowa odbył się I Małopolski Kongres Zdrowia Publicznego – ,,Od teorii do praktyki’’. Podczas Kongresu poruszano temat jakości świadczeń zdrowotnych, zakażeń szpitalnych, szczepień zdrowotnych, mówiono o roli lekarza rodzinnego we wspieraniu profilaktyki, nadużywaniu suplementów diety, roli władz lokalnych i krajowych w profilaktyce nadwagi i otyłości, a także rozwoju i kształceniu kadr zdrowia publicznego.

Wśród uczestników spotkania znaleźli się przedstawiciele inspekcji sanitarnej, przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, pracownicy służby zdrowia, uczelnie medyczne jak również – Wodociągi Krakowskie!

Wykład wygłoszony przez dr Tadeusza Bochnię – Kierownika Centralnego Laboratorium MPWiK S.A. pt. ,,Bezpieczeństwo zdrowotne wody z Krakowskich Wodociągów’’ cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem. W świetle prowadzonej przez MPWiK S.A. kampanii Pan T. Bochnia zwrócił uwagę na wysoką jakość krakowskiej wody kranowej, spełniającej wymagania zarówno krajowe jak i europejskie oraz możliwość jej picia z kranu bez uprzedniego przegotowania.

Przesłaniem Kongresu było zwrócenie uwagi na fakt, że bezpieczeństwo i wysoka jakość świadczonych usług w sektorze ochrony zdrowia są niezbędne do tworzenia warunków, które sprzyjają rozwojowi zdrowia społecznego.